• +27 87 310 5310
 • admin@eurekalaerskool.co.za
 • Klisserweg, Hadisonpark, Kimberley, 8306
 • Nuus

  Omsendbrief 25 Augustus 2020

  Geagte Ouers

  Dié skool is volledig aan die gang en onderrig verloop glad. Die onderwysers en kinders werk hard en die kurrikulum sal tans voor die Desember vakansie afgehandel word. Ons kan werklik trots wees op Eureka as geheel as dié enigste skool in die Noord-Kaap wat volledig oop is vir al die grade.

  Die volgende sake vereis egter dringende aandag:

  1. As u of enige lid van u gesin simptome van Covid 19 toon, bly asb. tuis. As ‘n lid van die gesin positief toets of as u in kontak was met persone met die siekte, isoleer asb. en bly vir 8 dae tuis. Gaan vir toetsing indien u enige simptome toon. Stel asb. die skool in kennis. Voltooi asb. u Covid 19 vraelys eerlik en handig daagliks in. Kom ons hou Eureka oop vir onderrig in dié moeilike tyd.
  1. Met afwesighede, reël met die klasonderwyser vir aktiwiteite en tuiswerk. Die werk kan by mev. Mareleen in die voorportaal afgehaal word.
  1. Al die onderwysers en personeel verrig ‘n groot taak en sonder hulle kan die skool nie bestaan nie. Betaal asb. u skoolfonds getrou. Bevestig asb. u e-pos adres indien u nie u rekenig ontvang nie. Rekeninge is reeds gedurende die week van 17 Augustus uitgestuur. Eureka het dit vir sy voortbestaan uiters nodig.
  1. Die registrasieproses vir 2021 begin moontlik op 1 September aanlyn. Registrasie gaan by sekere sentrums en ook aanlyn geskied. Sodra ons inligting ontvang, sal ons u deeglik inlig. ID- dokumente, inentingskaarte, ouer ID-dokumente, onlangse verslagkaarte en bewys van woonadres moet moontlik aangeheg word met u aansoek. Alles moet gesertifiseer word. Die inskrywings geld vir nuwe leerlinge maar verdere inligting sal die proses bevestig.
  1. ‘n Ernstige beroep word op ouers gedoen om toe te sien dat alle kinders daagliks hulle take, aktiwiteite en tuiswerk volledig voltooi. Doen hersiening en leer hard. 2020 is n moeilike jaar en vereis almal se volle samewerking.

  Ons wens u en u gesin ‘n geseënde, gesonde en voorspoedige jaar toe.

  Eureka groete

  E.J. Verreynne
  Skoolhoof
  082 431 7712