• +27 87 310 5310
 • admin@eurekalaerskool.co.za
 • Klisserweg, Hadisonpark, Kimberley, 8306
 • Nuus

  Omsendbrief 3 Augustus 2020

  Geagte Ouers

  Heropening van dié skool op Dinsdag, 11 Augustus 2020:

  Laerskool Eureka het reeds toestemming verkry dat alle grade mag terugkeer skool toe en sal dus vanaf Gr RR – Gr 7 op Dinsdag, 11 Augustus na die skool terugkeer.

  Belangrike inligting:

  1. Alle vorige omsendbriewe en reëls geld. Alle veiligheidsreëls en prosedure geld steeds.
  2. Toegang geskied steeds by dieselfde hekke.
  3. Die normale skooldag geld en tye bly onveranderd.
  4. Groep 1 kom op Dinsdag, 11 Augustus skool toe en groep 2 op Woensdag, 12 Augustus.
  5. Ons tree op in u kind se beste belang en probeer hom/haar help om die verskraalde kurrikulum te voltooi en in 2021 na sy nuwe graad bevorder te word.

   

  Sterkte en goeie gesondheid word u toegewens.

  Eureka groete

  E.J. Verreynne
  Skoolhoof