• +27 87 310 5310
  • admin@eurekalaerskool.co.za
  • Klisserweg, Hadisonpark, Kimberley, 8306
  • Akademie

    Akademie-top

    Akademie by Laerskool Eureka

    ʼn Hoë premie word op akademiese werk geplaas. Daar word aan elke leerder na gelang van sy/haar vermoëns omgesien en individuele aandag sal so veel moontlik gegee word. Remediërende onderrig word ingespan as ondersteuning vir akademiese probleme. Hoewel formele assessering in die vorm van toetse en eksamens plaasvind, moet ouers en leerders daarop let dat leerders se werk deurlopend geassesseer word. Eureka is die no. 1 Akademiese Laerskool in die Noord-kaap en van die beste in die land.